"Ola-Laget" er jaktlaget som, med ulike utskiftinger av personer, har jaktet sammen i snart 20 år.

Deler av Ola laget etter endt dag i skogen

Mat og kaffe

Ola I og Arvid

Etter en vellykket dag

Syver og Svensken

Svensken

Ola L og Frøya

Lars, Ola K og Lars Kr

Ola I, Frøya, Rune og Ola K

Vidar i soloppgang

Ola I og 11 tagger

Lars Kr og Syver

Galge

Bål ved elgfallet

God natt