B kullet fra Olabakken er kombinasjonen NOJCH Botnebekkens Lilli og NOJCH Botnebekkens Arko. B kullet er født 3 juni 2014.

NOJCH Botnebekkens Arko